Logopedie Reek | zorg voor
communicatiestoornis: 0486-463093

Logopedie Reek richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Wij behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. De logopedisten van Logopedie Schaijk zijn lid van de beroepsvereniging de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook zijn al onze logopedisten kwaliteits geregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van de kwaliteitskring van NVLF.

Logopedie Reek/ Adem:

De logopedische behandeling van Adem-patiënten zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de adem mogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning. Klik hier voor info over hyperventilatie

Logopedie Reek/ Stem:

Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Klik hier voor info over zwakke stem

Logopedie Reek/ Larynx-manipulatie:

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx.
Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Klik hier voor info over larynx

Logopedie Reek/ Gehoor:

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In onze behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak.
Klik hier voor info over slechthorendheid

Logopedie Reek/ Auditieve vaardigheden:

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen.
Klik hier voor info over auditieve vaardigheden

Logopedie Reek/ Taal:

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen persoonlijke communicatiestoornissen voor jongeren en ouderen.
Klik hier voor info over taalontwikkeling

Logopedie Reek/ Spraak:

De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is.
Mond-ademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.
Klik hier voor info over slissen en lispelen

Logopedie Reek/ Specialisaties:
Logopedie Schaijk-Herpen heeft zich gespecialiseerd in de volgende behandelingen:

– Larynx manipulatie – LaxVox – OMFT – Hodson & Paden
– Denk simulerende Gesprek Methodieken
– Meertaligheid – Metaphon – Taal in blokjes – Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen – Dyslexie – Leespraat
– Autisme spectrumstoornis – Interdisciplinaire diagnostiek

Logopedie Reek | zorg voor communicatiestoornis: 0486-463093
 

Lorskensstraat 1e – 5374 BC Schaijk
Postadres – Julianastraat 19 – 5374 BS Schaijk
Tel. 0486 – 463093 – K.v.K 63753197