Remedial teaching – Joyce Snijders – remedial teacher

Welkom op de website van JS-Remedial Teaching Praktijk Joyce Snijders ‘bij u thuis’. Waarschijnlijk bent U op zoek naar hulp voor uw kind, zo ja dan bent u op de juiste website gekomen.

De school geeft aan dat de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan u als ouder verwacht had en dat het zich niet goed ontwikkelt. Uw kind heeft moeite met lezen en/of spelling? Zijn er rekenproblemen? Heeft uw kind weinig plezier in school, weinig zelfvertrouwen? Denkt u dat uw kind meer kan dan het laat zien op school?

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart: “Ik kan het”!

Mag ik mij even voorstellen? Klik op deze link om naar mijn site te gaan…

Ruim tien jaar heb ik met veel plezier als groepsleerkracht gewerkt in het basisonderwijs. De laatste jaren werk ik als Intern Begeleider op verschillende basisscholen, waarbij ik de leerkrachten begeleid met het in kaart brengen van de (leer)problemen van leerlingen om daarop een passend aanbod te realiseren. Dit vraagt veel van het klassenmanagement en de didactische differentiatie binnen de groepen. Als gecertificeerd Co-Teacher begeleid ik leerkrachten, waarbij ik samen met de leerkracht voor een efficiënte aanpak van de leerproblemen zorg. De leerkracht wordt meteen in de groep gecoacht, het betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Naast mijn werk heb ik vervolgstudies gevolgd, waaronder de training tot Jungle Memory Coach.
Ik ben gediplomeerd Remedial Teacher Master Special Educational Needs en gediplomeerd Specialist Hoogbegaafdheid.

Ik kan u en uw kind helpen met mijn kennis en vaardigheden door middel van Remedial Teaching. En met veel plezier! De dagelijkse omgang met en de verwondering bij kinderen is voor mij een belangrijke drijfveer.